Coaching

Steeds meer wordt er van ons verwacht, maar ook van kinderen en jongeren verwachten we steeds meer. Soms zorgen deze verwachtingen en verplichtingen voor lastige situaties of problemen. Jij of je kind voelt zich verdrietig, zenuwachtig, boos, of angstig. In het ergste geval verlies jij of je kind je twinkel en daarmee een hoop plezier.
Speciaal voor jou ben ik gestart met TwinkelCoach & Co.
TwinkelCoach & Co helpt jou om jouw twinkel, sprankel, kracht, zelfvertrouwen en plezier terug te vinden. Samen met jou ga ik op zoek naar jouw kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Twinkeldieven

Herken je één van de volgende eigenschappen bij jouw kind? Dan is de kans groot dat dit de twinkeldief is, die jouw kind zijn twinkel ontneemt:

 • ☆ Faalangst of een negatief zelfbeeld
 • ☆ Verlegen of onzeker zijn
 • ☆ Pesten of gepest worden
 • ☆ Moeite hebben met het maken van vrienden
 • ☆ Verdrietig zijn
 • ☆ Boos zijn of moeite hebben met uiten van gevoelens
 • ☆ Een vol hoofd
 • ☆ Angst
 • ☆ Verdriet
 • ☆ Verdriet door rouw of een echtscheiding
 • ☆ AD(H)D
 • ☆ Hoogbegaafdheid
 • ☆ Hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit

TwinkelCoach & Co coacht kinderen, jongeren, en ouders op maat. Daarnaast verzorgt TwinkelCoach & Co workshops, lezingen en trainingen, zoals de ik leer leren training, de brugklastraining en de Rots en Watertraining.Twinkel kwijt? Neem contact op met TwinkelCoach & Co!